Car Fix Rzeszów współpracując z wiodącymi firmami ubezpieczeniowymi
WYSZUKA, PORÓWNA I ZAPROPONUJE Ci  najlepszą ofertę na rynku zarówno pod względem jakościowym jak i finansowym.


Zawsze podchodzimy do klienta indywidualnie rozważamy różne opcje i robimy kalkulacje aby twoje ubezpieczenie było najbardziej dla Ciebie korzystne.


W swojej ofercie posiadamy ubezpieczenia komunikacyjne, majątkowe, turystyczne oraz inne.1. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC)

Jest to jedyny rodzaj polisy, jaką musisz wykupić obowiązkowo jako właściciel samochodu, najpóźniej w dniu jego rejestracji. Zakres ubezpieczenia jest taki sam u wszystkich ubezpieczycieli, a reguluje go Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK.

Ubezpieczenie komunikacyjne OC gwarantuje, że ubezpieczyciel pokryje z Twojej polisy szkody, które wyrządzisz innym uczestnikom ruchu. Ochroną ubezpieczeniową objęte jest zarówno mienie, jak zdrowie, czy życie osób poszkodowanych w wypadku, do którego doszło z Twojej winy.

OC komunikacyjne to ubezpieczenie, o którym nie można zapominać, bo za brak polisy nakładane są kary finansowe, a ich wysokość naliczana jest w zależności od rodzaju samochodu oraz okresu pozostawania bez ochrony ubezpieczeniowej.


2. AC (autocasco) – ubezpieczenie komunikacyjne od kradzieży i zniszczenia

Ten rodzaj polisy zapewni Ci finansowe zadośćuczynienie w przypadku uszkodzenia lub utraty samochodu, a także jego wyposażenia. Jest to ubezpieczenie dobrowolne, które w odróżnieniu od OC komunikacyjnego zapewnia odszkodowanie bezpośrednio Tobie jako właścicielowi pojazdu.

Ochroną w ramach AC objęte są szkody powstałe w wyniku:

  • zderzenia się pojazdów, zderzenia z osobami, zwierzętami lub przedmiotami na zewnątrz samochodu (np. uderzenie w budynek), uszkodzenia auta przez osoby trzecie

  • zdarzeń losowych, np. pożaru, wybuchu, zatopienia, działania sił przyrody (np.. huraganu), działania czynnika termicznego lub chemicznego, pochodzącego z zewnątrz pojazdu

  • kradzieży samochodu lub jego części lub wyposażenia
3. Assistance – to nie tylko holowanie

To także dobrowolne ubezpieczenie komunikacyjne, najczęściej oferowane przez ubezpieczycieli w pakiecie z polisą OC lub AC. Warto się na nie zdecydować, bo zapewnia całodobową pomoc w przypadku awarii samochodu lub stłuczki. Gwarantuje przede wszystkim wsparcie techniczne. Nie musisz się więc martwić np. o organizację holowania auta do warsztatu, gdy nagle odmówi posłuszeństwa w środku miasta czy na trasie.

Assistance to również pomoc medyczna, a nawet prawna, na którą może liczyć nie tylko kierowca, ale także pasażerowie ubezpieczonego auta. Dodatkowe usługi świadczone w ramach Assistance komunikacyjnego to m.in..:

  • organizowanie i pokrywanie kosztów przesyłki części zamiennych potrzebnych do naprawy pojazdu, których warsztat akurat nie posiada

  • pokrycie kosztów wynajęcia auta zastępczego na czas naprawy

  • dostarczenie paliwa do pojazdu (bez kosztu paliwa)


4. Ubezpieczenie NNW kierowców i pasażerów

Ubezpieczenie to zapewnia wypłatę odszkodowania za następstwa nieszczęśliwych wypadków (NNW). Przedmiotem tego dobrowolnego ubezpieczenia są trwałe następstwa nieszczęśliwego wypadku, którego skutkiem są uszkodzenia ciała, trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć ubezpieczonego.

Zwykle towarzystwa ubezpieczeniowe dają do wyboru dwa warianty ubezpieczenia NNW – kierowcy lub kierowcy i pasażerów.Proponujemy ubezpieczenia w takich firmach jak: Warta, HDI, Link4, Proama i inne